Skip to main content

Krokodilo oda (angl. Aligatoring)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Per plonas arba netolygus gelkauto sluoksnis Rekomenduojamas dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Nepakankamas sukietėjimas Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %. Padidinkite aplinkos temperatūrą (21–32 °C). Patikrinkite, ar kompresoriaus vamzdeliuose ir gaminio formose nėra drėgmės. Pilnai išmaišykite kietiklį.
Neišlaikyta nenutrūkstanti drėgna juosta/ per storas gelkauto sluoksnis vienoje vietoje Pakeiskite purškimo antgalį, kad užtikrintumėte pastovią, drėgną juostą.
Per žema gaminio formos  arba darbo vietos temperatūra Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C.
Šaltas gelkautas Padidinkite gelkauto temperatūrą min. iki 21 °C.
Per didelis arba per mažas katalizatoriaus kiekis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %.
Laminavimas pradėtas per anksti Leiskite gelkautui sukietėti, kol jis taps sausas liesti. Paprastai tai užtrunka apie 1,5–2 valandas.

Pūslėlės, pūslės (angl. Blisters)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Nesureagavęs/ neišsimaišęs kietiklis Sureguliuokite kietiklio slėgį taip, kad katalizatorius būtų visiškai išsisklaidęs, be jokio nulašėjimo.
Per didelis kietiklio kiekis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %.
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Netinkamas produkto pasirinkimas Peržiūrėkite gelkauto pasirinkimą su INEOS Composites atstovu.
Nešvarus stiklo audinys (užteršta vandeniu, riebalais, dulkėmis) Patikrinkite naudojamas stiklo audinys yra švarus. Jei reikia – pakeiskite.

Matiškumas (angl. Chalking)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Per didelis arba per mažas katalizatoriaus kiekis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra 1,5–2,5 %.
Neužsibaigusi reakcija arba blogai išsimaišęs kietiklis Nustatykite kietiklio slėgį taip, kad jis būtų tolygiai išsimaišęs be jokio nusėdimo.
Silpnas sustingimas dėl per žemos temperatūros Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C.
Per plonas dangos sluoksnis Rekomenduojamas dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Netinkamas produkto pasirinkimas Peržiūrėkite gelkauto pasirinkimą su INEOS Composites atstovu.

Netolygi spalva (angl. Color separation)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Per storas gelkauto sluoksnis vienoje vietoje Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui. Pistoletą nuo gaminio formos  laikykite 50-80 cm  atstumu.
Uždžiūvęs purkštukas Pakeiskite purkštuko antgalį, kad užtikrintumėte tolygų dengimą.
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Užsistovėjęs gelkautas Užtikrinkite, kad gelkautas būtų kruopščiai sumaišytas bent kartą per dieną, skiriant tam 15 minučių.
Nusidėvėjęs purkštuko antgalis Pakeiskite antgalį ir pakartokite kalibravimą.
Per mažas purškimo atstumas Laikykitės minimalaus 45 cm atstumo.
Per didelis purškimo slėgis Sureguliuokite kompresoriaus slėgį nustatydami mažiausią įmanomą, kuris vis dar užtikrina tinkamą išpurškimą.
Netinkamas purškimo antgalis Peržiūrėkite antgalių rekomendacijas su INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovu.
Per storas gelkauto sluoksnis (nutekėjimo problema) Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui. Pistoletą nuo gaminio formos  laikykite 50-80 cm atstumu.

Skilinėjimas (angl. Cracking)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Per storas laminato sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Silpnas gelkauto ir laminato sukibimas Pradėkite laminavimo procesą kuo skubiau, įprastai per 2–4 valandas. Nepalikite per savaitgalį. Rekomenduojama atidžiai patikrinti, ar naudojama derva suderinama su kitomis medžiagomis.
Silpnas laminatas Padidinkite laminato storį. Padidinkite stiklo pluošto ir dervos santykį. Pagreitinkite dervos kietėjimą.
Šiurkštus išėmimas iš gaminio formos Užtikrinkite, kad gaminys iš gaminio formos  būtų išimtas tinkamai.

 

Laminato atsiskyrimas (angl. Delamination)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Silpnas gelkauto ir laminato sukibimas Pradėkite laminavimo procesą kuo skubiau, įprastai per 2–4 valandas. Nepalikite per savaitgalį. Rekomenduojama atidžiai patikrinti, ar naudojama derva suderinama su kitomis medžiagomis.
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Užsiteršusios formų paruošimo priemonės Prieš laminavimą įsitikinkite, kad formų paruošimui naudojamos tik švarios ir sausos šluostės.

Dėmės arba žuvų akys (angl. Dimples/Fisheyes)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Neužsibaigusi reakcija arba blogai išsimaišęs kietiklis Nustatykite kietiklio slėgį taip, kad jis būtų tolygiai išsimaišęs be jokio nusėdimo.
Per skystas gelkautas Patikrinkite gelkauto galiojimo laiką ir sandėliavimo sąlygas.
Netinkamos formų atskyrimo priemonės Patikrinkite naudojamų formų atskyrimo priemonių suderinamumą su gelkautu.
Statinis krūvis ant gaminio formos  paviršiaus Užtikrinkite, kad forma būtų tinkamai įžeminta.
Dulkės ir purvas ant gaminio formos  paviršiaus Prieš naudojimą, formą nuvalykite švaria, sausa šluoste.
Per plonas laminato sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.

Spalvos pokyčiai (angl. Discoloration)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Per storas laminato sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Silpnas gelkauto ir laminato sukibimas Pradėkite laminavimo procesą kuo skubiau, įprastai per 2–4 valandas. Nepalikite per savaitgalį. Rekomenduojama atidžiai patikrinti, ar naudojama derva suderinama su kitomis medžiagomis.
Nesukietėjęs gelkautas
Netinkamas kietiklisUžsiteršęs gelkautasPer didelis stireno garų kiekis ant gelkauto paviršiausŽema temperatūra 
Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo aplinkoje, kad būtų pašalinti stireno garai.

Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C

Gelkauto atsiskyrimas nuo gaminio formos  per anksti

 

Patikrinkite laminato dangos storį. Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Aukštas dervos egzotermiškumas Peržiūrėkite laminato pasirinkimą su INEOS Composites atstovu.

Įspaudai (angl. Fiber Print)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Reljefas formoje Atnaujinkite gaminio formos paviršių, kad būtų pašalinti antspaudai.
Netinkamas gelkauto sluoksnio storis arba nevisiškai išdžiūvęs viršutinis sluoksnis (skin coat) Užtepkite 60–90 milimetrų storio viršutinį sluoksnį (skin coat) ir palaukite, kol jis įgis 20 Barcol kietumo matavimo vertę, prieš pradėdami dėti kitą laminato sluoksnį.
Per plonas laminato sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Laminavimas pradėtas per anksti Leiskite gelkautui sukietėti, kol jis taps sausas liesti. Paprastai tai užtrunka apie 1,5–2 valandas.
Aukštas dervos egzotermiškumas Peržiūrėkite laminato pasirinkimą su INEOS Composites atstovu.
Per anksti pradėtas gaminio išėmimas iš gaminio formos Leiskite laminatui pasiekti 40 Barcol kietumo matavimo vertę prieš išimant iš gaminio formos. Geriausia praktika yra gaminį išimti iš gaminio formos ne anksčiau kaip po 12 valandų.
Gelkautas nėra tinkamai išdžiūvęs Leiskite gelkautui sukietėti, kol jis taps sausas liesti. Paprastai tai užtrunka apie 1,5–2 valandas.

Temperatūros skirtumo linijos/ juostos (angl. Heat Lines)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Aukštas dervos egzotermiškumas
Per didelis arba netinkamas kietiklio kiekis
Nesuveikęs arba tinkamai neišmaišytas kietiklis
Per storas laminato sluoksnis
Per didelis dervos ir stiklo santykis
Nesukietėjęs gelkautas
Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %
Sureguliuokite kietiklio slėgį taip, kad katalizatorius būtų visiškai išsisklaidęs, be jokio nulašėjimo.
Pasitikrinkite dervos ir stiklo santykį bei suderinimą su rekomendacijomis, kad būtų pasiekta optimali laminato sudėtis.
Gelkauto atsiskyrimas nuo gaminio formos  per anksti Patikrinkite laminato dangos storį. Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Nesukietėjęs gelkautas
Netinkamas kietiklisUžsiteršęs gelkautasPer didelis stireno garų kiekis ant gelkauto paviršiausŽema temperatūra
Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %
Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo aplinkoje, kad būtų pašalinti stireno garai.
Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C.

Sumažėjęs blizgumas (angl. Low gloss)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Netinkama gaminio formos  priežiūra/poliesterio arba vaško kaupimasis Gaminio formos  turėtų būti reguliariai valomos, poliruojamos ir pakartotinai apdorojamos vašku.
Nesuveikęs arba tinkamai neišmaišytas kietiklis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %. Sureguliuokite kietiklio slėgį taip, kad katalizatorius būtų visiškai išsisklaidęs, be jokio nulašėjimo.
Gelkauto atsiskyrimas nuo gaminio formos  per anksti Žr. technines rekomendacijas.
Nesukietėjęs gelkautas
Netinkamas kietiklisUžsiteršęs gelkautasPer didelis stireno garų kiekis ant gelkauto paviršiausŽema temperatūra
Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %
Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo aplinkoje, kad būtų pašalinti stireno garai.
Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C

Porėtumas (angl. Pin Holes/Porosity)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Nepakankamai išgaravę tirpikliai Nemaišykite gelkauto su tirpikliais.
Nesuveikęs arba tinkamai neišmaišytas kietiklis Sureguliuokite kietiklio slėgį taip, kad katalizatorius būtų visiškai išsisklaidęs, be jokio nulašėjimo.
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Per didelis purškimo slėgis Sureguliuokite kompresoriaus slėgį nustatydami mažiausią įmanomą, kuris vis dar užtikrina tinkamą išpurškimą.
Netinkamas katalizatorius arba jo kiekis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %. Peržiūrėkite kietiklio pasirinkimą su INEOS Composites atstovu.
Per storas gelkauto sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Netinkamai veikiantis purškimo įrenginys/ pompos nuotėkis Patikrinkite, ar pompoje nėra nuotėkių, pakeiskite tarpines. Konsultuokitės su įrangos gamintoju dėl tolesnių veiksmų.
Per trumpas stingimo laikas Prašyti ilgesnio stingimo laiką turinčių produktų iš INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovo.
Per žema gaminio formos  arba darbo vietos temperatūra Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C.
Netinkama gaminio formos  priežiūra/ poliesterio arba vaško kaupimasis Gaminio formos  turėtų būti reguliariai valomos, poliruojamos ir pakartotinai apdorojamos vašku.

Paviršiaus nelygumai (Angl. Poor Flow and Leveling)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Netinkama purškimo technika Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui. Gelkautas turi būti dengiamas horizontaliai ir vertikaliai formuojant kryžminį raštą, tai padeda užtikrinti vienodą gelkauto storį.
Gelkautas yra per tirštas Prašykite mažesnio klampumo gelkauto iš INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovo.
Žema temperatūra Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C.
Netinkamas purškimo antgalis Peržiūrėkite antgalių rekomendacijas su INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovu.

Savaiminis atšokimas nuo gaminio formos (angl. Prerelease)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Aukšta temperatūra Svarbu užtikrinti, kad aplinkos, formų ir gelkato temperatūros būtų tarp  21–32 °C. Taip pat galite pasitarti su INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovu ir paprašyti lėtesnio stingimo laiko prduktų.
Per didelis katalizatoriaus kiekis Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %.
Nelygus arba per storas gelkauto sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui. Gelkautas turi būti dengiamas horizontaliai ir vertikaliai formuojant kryžminį raštą, tai padeda užtikrinti vienodą gelkauto storį.
Gelkautas paliktas kietėti per ilgai Pradėkite laminavimo procesą kuo skubiau, įprastai per 2–4 valandas. Nepalikite per savaitgalį.
Užsiteršimas Pasirūpinkite, kad gaminio formos, purškimo įranga ir kompresorius būtų tinkamai prižiūrimi ir apsaugoti nuo purvo, riebalų, silikonų, vandens ar kitų nešvarumų.
Per didelis stireno garų kiekis ant gelkauto paviršiaus

 

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo aplinkoje, kad būtų pašalinti stireno garai.

Nutekėjimas, patakai (angl. Sagging)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Netinkama purškimo technika/ per storas gelkauto sluoksnis Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui.
Per storas gelkauto sluoksnis vienoje vietoje Rekomenduojamas gelkauto dangos storis svyruoja nuo 0,45 iki 0,60 mm, dengiant 3 sluoksnius po 0,15–0,20 mm kiekvienam sluoksniui. Pistoletą nuo gaminio formos  laikykite 50-80 cm  atstumu.
Vibracija Nejudinkite gaminio formos  iki sustingimo.
Per skystas gelkautas Patikrinkite ar gelkauto galiojimo trukmę ir sandėliavimo sąlygas.
Netinkamas purškimo antgalis Peržiūrėkite antgalių rekomendacijas su INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovu.
Per didelis purškimo slėgis Sureguliuokite kompresoriaus slėgį nustatydami mažiausią įmanomą, kuris vis dar užtikrina tinkamą išpurškimą.
Netinkamos formų atskyrimo priemonės Patikrinkite naudojamų formų atskyrimo priemonių suderinamumą su gelkautu.
Lėtas gelkauto stingimo laikas Optimizuokite gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūrą iki mažiausiai 21 °C. Prašyti greitesnio stingimo laiką turinčių produktų iš INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovo.

Netinkamas gelkauto stingimo laikas (angl. Wrong Gel Time)

Atsiradimo priežastis Sprendimas
Gelkautas stingsta per lėtai Užtikrinkite, kad gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūra būtų 21–32 °C.

Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %.

Prašyti trumpesnį stingimo laiką turinčių produktų iš INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovo.

Gelkautas stingsta per greitai Užtikrinkite, kad gelkauto, gaminio formos ir darbo aplinkos temperatūra būtų 21–32 °C.

Įsitikinkite, kad naudojamas kietiklio kiekis gelkaute yra  1,5–2,5 %.

Prašyti ilgesnį stingimo laiką turinčių produktų iš INEOS Composites techninio aptarnavimo atstovo.